Název: Návrh způsobu zásobování svařovny
Další názvy: Supply methods for welding workplace
Autoři: Ledvinová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26640
Klíčová slova: value stream mapping;svařovna;materiálové toky;spaghetti diagram;zásoby
Klíčová slova v dalším jazyce: value stream mapping;welding;material flow;spaghetti diagram;stocks
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou výrobního procesu aplikací metody Value Stream Mapping ve společnosti EvoBus Česká republika, s.r.o. Hlavní cíle práce jsou provést důkladné zmapování současného stavu materiálových toků na svařovně pro konkrétní zakázku, identifikovat úzké místo a problémy ve výrobním procesu. Pomocí mapy budoucího stavu navrhnout a následně realizovat zlepšení procesu výroby.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with the analysis of the production process using Value Stream Mapping in EvoBus Česká republika, s.r.o. The main goals of the work are to map the current state of material flows at the welding area for a specific order, to identify the bottlenecks and problems in the production process. Use a map of the future state to design and then implement an improvement in the production process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ledvinova.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Ledvinova.pdfPosudek vedoucího práce597,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Ledvinova.pdfPosudek oponenta práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Ledvinova.pdfPrůběh obhajoby práce855,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26640

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.