Title: Problematika euthanasie z pohledu Evropského soudu pro lidská práva
Other Titles: The Issue of Euthanasia from the Perspective of the European Court of Human Rights
Authors: Tolarová, Tereza
Advisor: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Referee: Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26709
Keywords: evropský soud pro lidská práva;euthanasie;asistovaná sebevražda;právo na život;právo na soukromý život
Keywords in different language: european court of human rights;euthanasia;assisted suicide;right to life;private life
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou euthanasie a asistované sebevraždy z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Práce vymezuje pojem euthanasie a rozlišení druhů euthanasie a poskytuje vhled do právní úpravy vybraných evropských zemí. Poté se práce věnuje významným rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva týkající se euthanasie a asistované sebevraždy, která jsou jednotlivě analyzována.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with the issue of euthanasia and assisted suicide from the perspective of jurisprudence of the European Court of Human Rights. This thesis defines the term euthanasia and distinction of types of euthanasia and provides insight into the legislation of the selected European countries. Afterwards, the thesis is focused on important decisions of European Court of Human Rights concerning euthanasia and assisted suicide which are then individually analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tolarova_Problematika_euthanasie_z_pohledu_ESLP.pdfPlný text práce823,84 kBAdobe PDFView/Open
Tolarova HO.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Tolarova VO.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Tolarova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce606,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.