Název: Shakespeare in Czech: A Comparison of three Translations of The Merchant of Venice
Další názvy: Shakespeare in Czech: A Comparison of three Translations of The Merchant of Venice
Autoři: Kabátová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Oponent: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26733
Klíčová slova: překlad;analýza;srovnání;benátský kupec;shakespeare;william
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;analysis;comparison;the merchant of venice;shakespeare;william
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je srovnání tří překladů divadelní hry Benátský kupec od Williama Shakespeara, a poukázat na podobnosti či rozdíly mezi těmito překlady. Pro tento účel byli vybráni překladatelé Erik Adolf Saudek, Martin Hilský a Jiří Josek. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vývojem překladu, metodami překladu a překladatelem samotným. Následně je popsán překlad dramatu a verše, a také informace o knize Benátský kupec a její obsah. Součástí je také stručné představení vybraných překladatelů. Praktická část sestává ze srovnání deseti vybraných pasáží z originálního znění hry s jejich překlady.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to compare three translations of the play The Merchant of Venice by William Shakespeare and point out the similarities and differences between these translations. Erik Adolf Saudek, Martin Hilský and Jiří Josek were chosen for this purpose. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the development of translation, translation procedures and the translator himself/herself. Subsequently, the drama translation and blank verse is described. The following chapter contains information about The Merchant of Venice and the summary of the play. In this part are also briefly introduced the three translators. The practical part consist of the comparison of ten selected passages from the original text with their Czech translations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kabatova Marketa Bakalarska prace.pdfPlný text práce994,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabatova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce562,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabatova - oponent.pdfPosudek oponenta práce464,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabatova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce315,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26733

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.