Title: Shakespeare in Czech: A Comparison of three Translations of The Merchant of Venice
Other Titles: Shakespeare in Czech: A Comparison of three Translations of The Merchant of Venice
Authors: Kabátová, Markéta
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26733
Keywords: překlad;analýza;srovnání;benátský kupec;shakespeare;william
Keywords in different language: translation;analysis;comparison;the merchant of venice;shakespeare;william
Abstract: Cílem této bakalářské práce je srovnání tří překladů divadelní hry Benátský kupec od Williama Shakespeara, a poukázat na podobnosti či rozdíly mezi těmito překlady. Pro tento účel byli vybráni překladatelé Erik Adolf Saudek, Martin Hilský a Jiří Josek. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vývojem překladu, metodami překladu a překladatelem samotným. Následně je popsán překlad dramatu a verše, a také informace o knize Benátský kupec a její obsah. Součástí je také stručné představení vybraných překladatelů. Praktická část sestává ze srovnání deseti vybraných pasáží z originálního znění hry s jejich překlady.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to compare three translations of the play The Merchant of Venice by William Shakespeare and point out the similarities and differences between these translations. Erik Adolf Saudek, Martin Hilský and Jiří Josek were chosen for this purpose. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the development of translation, translation procedures and the translator himself/herself. Subsequently, the drama translation and blank verse is described. The following chapter contains information about The Merchant of Venice and the summary of the play. In this part are also briefly introduced the three translators. The practical part consist of the comparison of ten selected passages from the original text with their Czech translations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kabatova Marketa Bakalarska prace.pdfPlný text práce994,96 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce562,91 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova - oponent.pdfPosudek oponenta práce464,53 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce315,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.