Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLhoták Jan, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorDobiášová, Adéla
dc.contributor.refereeKodet Roman, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:27Z-
dc.date.available2016-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:00:27Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-10
dc.identifier72156
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26776
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na život, dílo a odkaz rabiho Jehudy Lőwa ben Becalela (1525?-1609). Zaměřuje se převážně na jeho náboženský, filosofický a historický vklad. Pojednává o jeho původu a profesní kariéře. Jelikož působil jako vrchní pražský rabín, jsou v práci zmíněna i důležitá pražská místa spojená s jeho osobou. Dále práce obsahuje přehled Maharalovy spisovatelské a filosofické tvorby. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány jeho spojení s golemem.cs
dc.format41 s. (57 560 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjehuda lőw ben becalelcs
dc.subjectgolemcs
dc.subjectpražské židovské městocs
dc.subjectjudaismuscs
dc.titleRabi Jehuda Löw ben Becalel (1525? - 1609) - život a dílocs
dc.title.alternativeRabi Jehuda Löw ben Becalel (1525? - 1609) - life and worken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor´s thesis is focused on the life, work and legacy of Rabbi Judah Lőw ben Becalel (1525?-1609). It focuses mainly on the religious, philosophical and historical deposit. Discusses about his origin and professional career. Because he worked as Chief Rabbi in Prague, there are mentioned also important Prague´s places associated with his person. The work also contains a summary of the Maharal´s literary and philosophical output. The last two chapters are devoted to his connection with the golem.en
dc.subject.translatedjehuda lőw ben becalelen
dc.subject.translatedgolemen
dc.subject.translatedprague's jewish townen
dc.subject.translatedjudaismen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rabi Jehuda Low ben Becalel.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
dobiasova_lhotak.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordView/Open
dobiasova_kodet.pdfPosudek oponenta práce486,05 kBAdobe PDFView/Open
dobiasova_O.pdfPrůběh obhajoby práce458,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.