Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 811
Novotná, Eva
Ošetřovatelská péče o pacienta s kolostomií

This bachelor thesis focuses on patients with colostomy who are clients of a home for the elderly. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the colon and the reasons that lead to the creation of a colostomy. Use and prescribing of stomic aids, nursing&...

Kuchyňková, Lucie
Ošetřovatelská péče o pacienta s infarktem myokardu

The topic of the bachelor thesis is nursing care of patient with myocardial infartction. The theoretical part is focused on heart anatomy and physiology, ischemic heart disease, myocardial infarction and its etiology, diagnostics, treatment and subsequent long-term care of patient with this&...

Pecharová, Kateřina
Ošetřovatelská péče o pacienta po totální endoprotéze kyčle

The theoretical part of the thesis is focused on the anatomy and physiology of the hip joint. Describes the indications for surgery, explains the concept of total hip arthroplasty, the possibilities of endoprosthesis fixation, preoperative preparation and postoperative care. The ...

Pincová, Markéta
Neinvazivní plicní ventilace pohledem ošetřovatelské péče

The thesis aims at the topic of lung ventilation. At the theoretical level, it defines the basic terminology; in depth it focuses on the aspect of non-invasive pulmonary ventilation. It explores different types of non-invasive ventilation. Based on a literature review it concludes ...

Kučerová, Jitka
Ošetřovatelské postupy o pacienta s centrální mozkovou příhodou

The theoretical part of the thesis is focused on the anatomy and physiology of the vascular bed of the brain. It briefly describes stroke, its division, risk factors, symptoms and treatment. It also describes pre-hospital, hospital and nursing care. The practical part is processed&...

Strnadová, Jaroslava
Uspokojování potřeby jistoty a bezpečí za hospitalizace

Bachelor thesis with the issue of satisfying security and provision for hospitalization. In the theoretical to learn the artificial mother on a number of others further, certainty and certainty, its saturation, in place and the right thicket after being recognized on the subject of...

Hudcová, Marie
Ošetřovatelské postupy u nemocných s operacemi štítné žlázy

The bachelor thesis deals with nursing procedures in patients before and after thyroid surgery. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is devoted to the introduction, where we mention today's issue of this disease. The knowledge i...

Kunzlová, Lada
Specifika ošetřovatelské péče o pacienty se sebepoškozením

The bachelor thesis deals with the specifics of nursing care for patients with self-harming in the environment of prison hospital. The theoretical part describes the basic information about self-harming, causes, diagnostics, treatment options and the specifics of nursing care. The thesis emp...

Lexová, Lucie
Úloha všeobecné sestry v prevenci nadměrného užívání alkoholu

This Bachelorś thesis deals with problems in excess use of alcohol in adult populacion in Czech Republic and the need of prevention of use of excess alcohol. In the first theory part it describes the history of the beginning of acohol, its influences on the body and&...

Voráčková, Jitka
Etické aspekty perioperační péče

The main goal of presented thesis is to provide information about communication in the operating theatre. In the research we investigated the influence of communication and management of the perioperative nursing documentation on patient safety in the premises of the operating tract. It...

Bílská, Denisa
Specifika ošetřovatelské péče o potenciálního dárce orgánů

This Bachelor´s thesis deals with problems in care of potencial donor organs. In the first part l´ve described the history of transplantations at their beginnings, the needed legislation, introduction into the transplantation program in Czech Republic, different approaches to care for ...

Tomášková, Kristina
Specifika ošetřovatelské pooperační péče

Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part i will deal with concepts, for example - Types of surgical procedures, pre-surgical and post-surgical nursing care, its complications and prevention. Wound Treatment is also included in my work...

Polková, Renata
Život pacienta s umělou plicní ventilací v domácím prostředí

"Living with artificial ventilation in home environments," consists of a theoretic part and a practical one. The theoretic part includes information about the theory of breathing, artificial ventilation of the lungs, and respiratory diseases. Furthermore, the theoretic part deals with a...

Tomanová, Simona
Ošetřovatelská péče o pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací

The theme of Bachelor thesis is dedicates Nursing care for patients with age-related macular degeneration. The first chapter describe anatomy of macula, witch is affeced by this illness. The next chapters are devoted to particular forms of the disease, diagnosis and treatment. In t...

Štenglová, Kateřina
Antidekubitní pomůcky a jejich využití pečovateli v domácí péči u imobilních pacientů

The bachelor's thesis is focused on the used of anti-decubitus aids in home care for immobile patients. It is divided into two parts - theorethical and practical. The theoretical part contains an introduction to the problems of immobile patients anti-decubitus aids, positioning and&...

Chvojková, Klára
Ošetřovatelská péče o pacienta s polytraumatem

The work is targeted on problems with Residential nursing care in a patient with polytrauma. The goal of the Bachelor thesis is comprehensive mapping of Residential nursing care problematics in a patient with polytrauma and realization of nursing system in the form of casuistry.&#x...

Krejčová, Veronika
Ošetřovatelská péče u pacienta s Crohnovou chorobou

The bachelor thesis deals with nursing care for patients with Crohn's disease. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is concentrating on the anatomy and function of the digestive system, Crohn's disease, its characteristics, causes, symptoms,...

Žáková, Terezie
Problematika plánovaného rodičovství u mladistvých

This bachelor´s thesis deals with problematics of family planning by adolescents. In the theoretical part is described family planning, problematics of abortion, sex eduacation and last but not least the role of midwife as an educator. The practical empirical part has a research&#...

Padevětová, Tereza
Syndrom vyhoření u sestry ve směnném provozu

The bachelor thesis deals with the issue of burnout syndrome in health professionals. It focused on general nurses working in the Institute for Maternal and Child Care in Prague. In the theoretical part it follows the definition of the term burnout syndrome, it is causes, ...

Fialová, Soňa
Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s intoxikací betablokátory

The thesis aims at the specifics of beta-blocker care intoxication. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on the problem of beta-blocker intoxications, the diagnostics, therapeutic procedures. The therapeutic procedures are further divided into&#x...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 811