Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 1003
Brunnerová, Ivana
Pacient s chronickou ranou léčenou podtlakovou terapií v domácím prostředí

The bachelor´s thesis deals with the issue of treatment of chronic wounds in the home environment using negative pressure therapy. Explores the need for security and safety in the home environment. The theoretical part is devoted to moist wound healing and treatment using negative&...

Pytlová, Nikol
Péče porodní asistentky o ženu po porodu na oddělení šestinedělí

The bachelor's thesis examines the care of midwives for a woman after childbirth in the puerperium department. It describes the period of six months, physiological and pathological changes in the body of a pregnant woman, and is also interested in the mental health of wome...

Konjatová, Alena
Postoj zdravotnického personálu k vybraným oblastem života během pandemie COVID-19 a po uplynutí pandemické vlny

The topic of the bachelor's thesis is " The Attitude of Nurses to Selected Life Areas during the COVID-19 Pandemic and Afterwards." It consists of two main parts - theoretical and practical. In the theoretical part, we summarize theoretical foundations, chapters well-being,...

Dvořanová, Anna
Vliv hospitalizace novorozence na psychiku rodičů.

This bachelor thesis deals with the effect of hospitalization of a newborn in the NICU/ICU on the psychological state of the child's parents. The thesis contains two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the basic concepts touching on the topic of my&#...

Hachová, Klára
Prožívání bolesti během fyziologického porodu

The bachelor thesis points to the experience of birth pains. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the physiological birth, the psychology of childbirth, the relief of labour pain and the management of labour pain. This part is&#...

Vildmanová, Natálie
Postoj nemocného s Crohnovou chorobou k dietnímu režimu

The bachelor's thesis looks at the attitude of crohn's disease sufferers towards dietary adherence. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on general information about idiopathic intestinal inflammation, more specifically crohn's disease and the di...

Řeháková, Karolína
Role sestry v procesu transplantace kostní dřeně

The bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part elaborates the topics that are in the context of the research problem - the characteristics of bone marrow, its collection, and transplantation, including the preparatory phase and the early period...

Traxmandl, Tomáš
Uplatnění e-learningu ve vzdělávání studentů programu všeobecné ošetřovatelství

This bachelor's thesis deals with the application of e-learning in the education of students in the general nursing program. The theoretical work focuses on the effectiveness of e-learning in the education of students in the general nursing program. Furthermore, the thesis introduces...

Švrčinová, Lucie
Ošetřovatelská péče o pacienty se stenózou karotidy.

In the first half of the bachelor's thesis, the general identification of atherosclerotic disease and the associated anatomy, pathophysiology, examination methods and carotid endarterectomy treatment remain. The second half deals in detail with nursing care during carotid endarterectomy, namely pr...

Vyskočilová, Barbora
Screeningové programy onkologických onemocnění

The bachelor's thesis deals with an overview of screening programs for oncological dis-eases in Czech Republic, the awareness of the lay public about these programs and their participation in these programs. The theoretical part of the thesis describes the issue of prevention ...

Křížková, Martina
Péče o dítě s celiakií z pohledu rodiny

Celiac disease is an autoimmune lifelong disease that primarily affects the small intestine and is caused by the ingestion of gluten in genetically susceptible individuals. The only possible treatment is strict adherence to a gluten-free diet. The theoretical part is focused on the ...

Palečková, Nikola
Zkušenosti pacienta s využitím inzulinové pumpy při léčbě diabetu mellitu

The topic of this bachelor's thesis is Patient's experience with the insulin pump in the treatment of diabetes mellitus. The work is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, we focus on the current state, history of insulin and insulin...

Jágrová, Marie
Inhalační léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí.

The bachelor's thesis focuses on patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease and its treatment by inhalation. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with chronic obstructive pulmonary disease, inhalation treatment. The practical&#x...

Plachá, Šarlota
Kvalita života u pacientů s komplikovanou vředovou chorobou gastroduodena

This bachelor thesis is focused on the quality of life in patients with complicated ulcer disease. In the theoretical part, we discussed quality of life, followed by a focus on pressure ulcer disease, including etiology, symptoms, diagnosis and treatment. Finally, the theoretical part&#...

Pražáková, Kateřina
Ošetřovatelská péče o maligní rány

This bachelor's thesis deals with the experience of general nurses in the care of a patient with a malignant wound. In the theoretical part of the bachelors thesis, malignant wounds, treatment, nursing care, complications, first aids for malignant wounds are described in ...

Rastočná, Ivana
Rozhodování všeobecných sester při řešení akutních stavů

The aim of this bachelor's thesis is to elaborate an overview study on the topic of Decision-making in nursing practice in acute care. Findings from professional sources were searched and summarized. Five subsections deal with the most significant aspects that influence general nurs...

Gabrielová, Wanda
Proces mytí rukou u vysokoškolských studentů.

The bachelor thesis is focused on the issue of hand hygiene and the process of hand washing in university students of medical and non-medical disciplines. The theoretical part of the thesis is divided into four chapters, in which the current situation of hand hygien issues...

Boltíková, Eva
Činnost podpůrných skupin zaměřených na ženy s karcinomem prsu

The theoretical part of the Bachelor's thesis deals with support groups. The first part focuses on the definitions of basic terms, differences in the terminology of support and self-help groups in the Czech republic, the history, meaning and typologies of self-help and support ...

Böhmová, Lucie
Ošetřovatelská péče o pacienta se stomií na urotraktu.

The bachelor thesis on the topic "Nursing care of the patient with stoma in the urotract" is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part outlines the current status of the problem of ostomy care in the urotract. The field of nursing itself...

Fejfarová, Tereza
Vnímání chirurgické léčby ulcerózní kolitidy pacientem

The bachelor thesis on Patient perception of surgical treatment of ulcerative colitis consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part of the thesis is focused on the brief anatomy of the digestive tract, then on the characteristics, diagnosis, complications and&#...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 1003