Název: Konstrukční návrh variabilní vzduchové tratě pro testování charakteristik ventilátorů dle normy ČSN 123061
Další názvy: Design of a variable air pipeline for testing characteristics of fans in accordance with ČSN 123061
Autoři: Padua, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Křížek Michal, Ing. Ph.D.
Oponent: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26897
Klíčová slova: variabilní zkušební trať;p-q charakteristika ventilátorů;snímače;norma
Klíčová slova v dalším jazyce: variable testing track;ventilation p-q characteristic;sensors;norm
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o návrhu variabilní zkušební trati pro měření P-Q charakteristiky ventilátorů v souladu s normou ČSN 123061. Obsahuje popis a rozdělení ventilátorů, návrh variabilní tratě a výběr vhodných snímačů pro měřící trať.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes a design of a variable testing track for measuring the P-Q characteristic of ventilators in accordance to norm ČSN 123061. It presents a description and classification of ventilators, design of the variable track and selection of suitable sensors for the measuring track.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
1.Vzduchovody.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Padua_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce666,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Padua_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce842,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Padua.pdfPrůběh obhajoby práce250,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26897

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.