Title: Konstrukční návrh variabilní vzduchové tratě pro testování charakteristik ventilátorů dle normy ČSN 123061
Other Titles: Design of a variable air pipeline for testing characteristics of fans in accordance with ČSN 123061
Authors: Padua, Lukáš
Advisor: Křížek Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26897
Keywords: variabilní zkušební trať;p-q charakteristika ventilátorů;snímače;norma
Keywords in different language: variable testing track;ventilation p-q characteristic;sensors;norm
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o návrhu variabilní zkušební trati pro měření P-Q charakteristiky ventilátorů v souladu s normou ČSN 123061. Obsahuje popis a rozdělení ventilátorů, návrh variabilní tratě a výběr vhodných snímačů pro měřící trať.
Abstract in different language: This thesis describes a design of a variable testing track for measuring the P-Q characteristic of ventilators in accordance to norm ČSN 123061. It presents a description and classification of ventilators, design of the variable track and selection of suitable sensors for the measuring track.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.Vzduchovody.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Padua_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce666,33 kBAdobe PDFView/Open
Padua_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce842,48 kBAdobe PDFView/Open
Padua.pdfPrůběh obhajoby práce250,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.