Název: Optimalizace servisních procesů v konkrétním podniku s elektrotechnickou výrobou
Další názvy: Repair Service Process Optimization in a Particular Electrical Engineering Company
Autoři: Šimota, Jan
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Radek
Oponent: Zítek, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2696
Klíčová slova: VSP Data a.s.;servis;optimalizace;servisní proces;Six Sigma;DMAIC;mobilní telefon;požadavky zákazníka;call centrum;servisní linka
Klíčová slova v dalším jazyce: VSP Data a.s.;service;optimalization;service process;Six Sigma;DMAIC;mobile;customer requirements;call centrum;service line
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je optimalizace servisních procesů ve firmě VSP Data a.s. Optimalizace je navržená pro pracoviště, kde probíhá servis mobilních telefonů společnosti HTC a to konkrétně pro českou a slovenskou republiku. První část této práce se zabývá teoretickým rozborem nástroje pro zlepšování kvality Six Sigma a řízení Six Sigma projektu prostřednictvím metodiky DMAIC. Druhá část obsahuje představení firmy VSP Data a.s. a případovou studii. Případová studie zahrnuje popis nynějšího stavu procesů, definici cílů a požadavků zákazníka a na závěr návrhy optimalizace. Na závěr jsou také shrnuta všechna navrhovaná řešení. Shrnutí obsahuje pozitiva a negativa při zavádění.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this diploma thesis is the optimalization of repair processes in the company VSP Data a.s.. The optimalization is designed for the workplace, where mobiles are repaired. Concretely for Czech Republic and Slovakia. The first part of the thesis is focused on the theoretical analysis of tool Six Sigma and DMAIC methodology. These tools are used for improving the quality. The second part of the thesis includes the VSP Data representation and the case study. The case study includes the description of the actual situation of processes, the definition of targets, costumers requirements and the proposals of optimalization. At the end are these solutions also summarised. The implementation generates the positives and the negatives, which are also desribed in the last part of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Simota Jan, Optimalizace servisnich procesu v konkretnim podniku s elektrotechnickou vyrobou, Plzen 2012.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simota_V.pdfPosudek vedoucího práce595,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simota_O.pdfPosudek oponenta práce605,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047359_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2696

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.