Title: Hudba jako pomocník při sociálním začleňování zrakově postižených dětí
Other Titles: Music as a tool for social inclusion of children with vision difficulties
Authors: Boušová, Lada
Advisor: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26967
Keywords: slepota;dítě s postižením;výuka;výuka dítěte s postiženým;hudba;výtvarná výchova;taktilní čtení
Keywords in different language: blindness;blindness child;education;education of blindness child;music;art;tactilled reading
Abstract: Případová studie spojená s hledáním nových, netradičních metod, postupů a pomůcek při výuce hudby zrakově postižených dětí za použití prvků a technik výtvarného umění a sledování jejich efektivity při procesu jak výuky, tak i socializace postiženého dítěte (včetně sledování zpětné vazby, tj. reakce okolní společnosti).
Abstract in different language: The case study, which is related with searching the new, unconventional methods, advancements and aids for teaching (the music especially) visually challenged childrens. This all with utilization methods and constituents of fine art and with surveillance it´s efficiency during the teaching process, but for the socialization the visually challenged child too (including observation of the feed back/reactions of surrounding company).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bousova, L. 2017.pdfPlný text práce7,41 MBAdobe PDFView/Open
Bousova VP051.pdfPosudek vedoucího práce323,28 kBAdobe PDFView/Open
Bousova OP031.pdfPosudek oponenta práce200,17 kBAdobe PDFView/Open
Bousova O071.pdfPrůběh obhajoby práce13,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.