Název: Vznik, vývoj a současná podoba závodních disciplín ve snowboardingu
Další názvy: Genesis, development and current form of racing disciplines in snowboarding
Autoři: Homolka, David
Vedoucí práce/školitel: Zeman Radek, Mgr.
Oponent: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27063
Klíčová slova: snowboarding;alpské disciplíny;freestylové disciplíny;snowboardcross;freeride
Klíčová slova v dalším jazyce: snowboarding;alpine disciplines;freestyle disciplines;snowboardcross;freeride
Abstrakt: Má diplomová práce je na zmapování vzniku a vývoje soutěžních disciplín ve snowboardingu. Úvodní kapitoly obsahují cíle práce a metodiku zpracování. Další kapitoly práce jsou zaměřeny na historii snowboardingu ve světě i u nás. Hlavní část práce je věnována rozdělení disciplín a popisu jednotlivých disciplín. Popis každé disciplíny obsahuje, kdy vznikla, jakým způsobem se soutěží a zařazení do programu na MS a ZOH. Cílem práce je uvést poznatky jakým způsobem se posunul vývoj disciplín a hlavní změny jsou shrnuty v závěrečné kapitole. U alpských disciplín k významným změnám nedošlo, ale k významným změnám došlo u freestylových disciplín. Posunula se zejména obtížnost triků. Z nastudovaných materiálů lze usoudit, že se i nadále bude snowboarding vyvíjet.
Abstrakt v dalším jazyce: My graduate thesis deals with the origins and development of disciplines in snowboarding. The introductory chapters contain the aim of the thesis and methodology. Following chapters concentrate on the history of snowboarding in the world and also in the Czech Republic. The main part of this thesis is dedicated to the division of particular disciplines and their description. This description includes the origin of the disciplines, the type of competition and how are they included in the WC and the WOG. The aim of this thesis is to show the way of development of the snowboarding disciplines. The main changes are summarized in the final chapter. There were no significant changes in the Alpine snowboarding, but big changes appeared in freestyle disciplines. There is a greater dificulty of the tricks. We can conclude, based on used materials, that snowboarding will be developing further.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Homolka David.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Homolka VP.pdfPosudek vedoucího práce125,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Homolka.pdfPrůběh obhajoby práce48,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Homolka - OP.pdfPosudek oponenta práce143,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27063

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.