Title: Úroveň koordinačních schopností sportujících dětí předškolního věku a jejich změna vlivem cílené pohybové intervence.
Other Titles: Level of coordination skills of children doing sports and their change by deliberate exercise intervention.
Authors: Krajči, David
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27075
Keywords: předškolní věk;koordinační schopnosti;test mabc-2.
Keywords in different language: preschool age;coordination skills;test mabc-2.
Abstract: Tato diplomová práce sleduje vliv pohybové intervence na rozvoj koordinačních schopností dětí předškolního věku využitím testové baterie Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (MABC-2). Teoretická část práce se zabývá charakteristikou předškolního věku - fyzickým i psychickým vývojem dětí, pohybovými schopnostmi a dovednostmi. Praktická část práce je zaměřena na jednotlivá testování pomocí testové baterie MABC-2. Cílová skupina 13 dětí absolvovala vstupní a výstupní testování, mezi kterými probíhala čtyřměsíční pohybová intervence.
Abstract in different language: This thesis explores the influence of exercise intervention on the development of coordination skills of preschool children using the test battery Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (MABC-2). The theoretical part deals with the characteristics of preschool age - physical and mental development of children, movement skills and abilities. The practical part is focused on the individual testing using the test battery MABC-2. Target group of 13 children completed the initial and final testing among which conducted a four-month exercise intervention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP David Krajci.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Krajci D. - VP.pdfPosudek vedoucího práce120,35 kBAdobe PDFView/Open
Krajci D. - OP.pdfPosudek oponenta práce135,68 kBAdobe PDFView/Open
Krajci D..pdfPrůběh obhajoby práce50,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.