Title: Zlepšování procesů v elektrotechnickém podniku
Other Titles: Process Improvement in Electrical Engineering Company
Authors: Halasová, Lucie
Advisor: Tupa, Jiří
Referee: Řeřicha, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2722
Keywords: proces;procesní řízení;metodika;měření výkonnosti;případová studie
Keywords in different language: process;process management;methodology;measurement of performance;case study
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zlepšování procesů v elektrotechnickém podniku, který se zabývá systémy pro elektroenergetiku. Jsou zde popsány základní nástroje pro zlepšování procesů. Druhá část práce se zabývá případovou studií, která je zaměřena na získání certifikátu dle ISO EN ČSN 9001:2008. V poslední části je doporučení pro praxi a závěr.
Abstract in different language: This thesis is focused on process improvement in the electrical business, which deals with systems for electricity. It describes the basic tools for process improvement. The second part of this work deals with a case study, which focuses on obtaining a certificate according to ISO ČSN 9001:2008. The last section is a recommendation for practice and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halasova_Diplomova prace.pdfPlný text práce12,65 MBAdobe PDFView/Open
Halasova_V.pdfPosudek vedoucího práce536,67 kBAdobe PDFView/Open
047386_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,45 kBAdobe PDFView/Open
047386_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.