Název: Ochrana osobních práv zaměstnance
Další názvy: Protection of employee privacy rights
Autoři: Hanzalová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Janák, Martin
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2727
Klíčová slova: zaměstnanec;ochrana;osobní práva;kontrola zaměstnanců;zvýšení kvalifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: employee;protection;privacy rights
Abstrakt: V práci je obsažena problematika, která zpracovává rozdělení úlohy zaměstnavatele a zaměstnance, zejména jeho ochrany osobních práv zaměstnance. Jednotlivé části obsahují a upravují kontrolu zaměstnanců, zejména jejich e-mailových schránek, služebních telefonů, automobilů, ale i kontrolu požívání alkoholických nápojů na pracovišti. Zmíněn je i osobní rozvoj zaměstnance a prohlubování jeho kvalifikace.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis includes issues that handle the distribution of employer and employee roles, particularly the privacy rights of employees. Individual sections contain and provided the supervision of employees, especially their e-mail inbox, business telephones, company cars, but also control consumption of alcohol drinks in the workplace. In diploma thesis there is mentioned the personal progress of employees and enhancing their professional skills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPP) / Theses (DLL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pdf(1).DP Hanzalova Tereza .pdfPlný text práce707,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Hanzalova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Hanzalova-2.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Hanzalova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce307,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2727

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.