Název: Stanovení chloridu sodného ve vybraných potravinách
Další názvy: Determination of sodium chloride in selected foods
Autoři: Kloučková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Jan
Oponent: Kraitr, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2732
Klíčová slova: chlorid sodný;bramborové lupínky;argentometrické stanovení chloridu sodného
Klíčová slova v dalším jazyce: Sodium chloride;potato chips;argentometric determination of sodium chloride
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na argentometrické stanovení chloridu sodného v bramborových lupíncích. Cílem práce bylo nalézt postup, kterým lze určit množství chloridu sodného v bramborových lupíncích. Je velmi důležité, aby tato metoda byla spolehlivá, praktická a rychlá. Zároveň by tento postup měl být aplikovatelný na středních školách. Podstatná část této práce je zaměřena na určení NaCl obsaženého v různých vzorcích brambůrků a porovnání s hodnotami uvedenými na obalu. Vedle chemického stanovení je práce rozšířena o senzorickou analýzu. Tato metoda je vhodná pro různé druhy bramborových lupínků. Byl připraven pracovní list pro laboratorní cvičení na středních školách a je také součástí této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This work was focused on argentometric determination of sodium chloride in potato chips. The aim of this work was to find out a procedure that would help to reliably, practically and quickly measure the amount of the sodium chloride in potato chips. Parallelly this procedure should be easy and undemanding so that it could be applicable to secondary schools. A significant part of this work is focused on the determination of sodium chloride contained in the different samples of chips, and should compare it with the values indicated on the packaging. This work is also complemented by sensory analysis. The method is applicable for various kinds of potato chips. Worksheet for laboratory practice in secondary school was prepared and it is a component of this work too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Klouckova Petra.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klouckova_Petra_VDP.pdfPosudek vedoucího práce687,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klouckova_Petra_ODP.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klouckova_Petra.pdfPrůběh obhajoby práce367,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2732

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.