Title: Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a korozní vlastnosti ložiskových kuliček
Authors: Janda, Tomáš
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27349
Keywords: ložisková ocel;korozivzdorná ocel;tepelné zpracování;kvantitativní metalografie;precipitační vytvrzení;potenciodynamické korozní zkoušky
Keywords in different language: bearing steel;stainless steel;heat treatment;quantitative metallography;precipitation hardening;electrochemical corrosion testing
Abstract: Práce se zabývá vlivem tepelného zpracování na mikrostrukturu a korozní vlastnosti kuliček z korozivzdorné oceli AISI 440C. V teoretické části je uveden přehled ložiskových a korozivzdorných ocelí se zaměřením na martenzitické oceli a jejich metalurgické zpracování. Experimentální část zahrnuje tepelné zpracování vzorků, rozbor mikrostruktury včetně kvantitativní metalografie, měření tvrdosti a potenciodynamické korozní zkoušky. Následuje zpracování výsledků a výběr nejvhodnějšího režimu tepelného zpracování na základě požadovaných mechanických a korozních vlastností.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the influence of heat treatment of bearing balls made of AISI 440C stainless steel on its microstructure and corrosion characteristics. The theoretical part describes the bearing and corrosion resistant steels, which focuses on martensitic stainless steels and their heat treatment. The experimental part includes heat treatment of the bearing balls, the microstructure analysis including quantitative evaluation, measurement of hardness and electrochemical polarization curves. Results are assessed and the best method of the heat treatment is selected according to required mechanical and corrosion properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_T_Janda_06_2017.pdfPlný text práce12,4 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - JANDA.pdfPosudek vedoucího práce952,83 kBAdobe PDFView/Open
posudek - JANDA.pdfPosudek oponenta práce898,81 kBAdobe PDFView/Open
BK - JANDA.pdfPrůběh obhajoby práce527,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.