Název: Degradace komponent vodíkových palivových článků typu PEM
Další názvy: Degradation processes affecting PEM fuel cell components
Autoři: Zýková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Tomáš Martin, PhDr. Ph.D.
Oponent: Novotný Pavel, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27397
Klíčová slova: palivový článek typu pem;degradace;membrána;gdl;katalytická vrstva;vodík
Klíčová slova v dalším jazyce: fuel cell;degradation;membrane;gdl;catalyst layer;hydrogen
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá degradačními procesy během provozu palivového článku a jejich dopadem na vlastnosti a funkčnost. Práce obsahuje teoretický základ a experimentální část. V teoretické části je probrána důležitost výzkumu alternativních zdrojů energie, je popsána funkce jednotlivých komponent a jsou rozebrány degradační mechanismy, ke kterým může v palivovém článku dojít. Dále jsou také popsány fyzikální vlastnosti MEA. Tato komponenta je v experimentální části podrobena umělé degradaci a jsou zkoumány její elektrické vlastnosti. Data pořízená u degradovaných vzorků jsou porovnána s nepoškozeným vzorkem a se vzorkem post mortem. Kapitola také obsahuje popis elektrochemické impedanční spektroskopie, jakožto metody užité při měření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the degradation processes which occur during the operational life of a fuel cell and their impact on properties and functionality. The thesis comprises of theoretical foundation and experimental section. The importance of research of alternative energy sources, the function of individual components and degradation mechanisms are discussed in the theoretical part. Physical properties of MEA are also described. This component is then subjected to artificial degradation and its electrical properties are examined. Obtained data of the degraded sample are compared with those of a pristine sample and a post mortem sample. Electrochemical impedance spectroscopy is described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zykova.pdfPlný text práce7,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova hodnoceni376.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova posudek377.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova protokol447.pdfPrůběh obhajoby práce320,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27397

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.