Title: Využití stavby v mateřské škole
Other Titles: The Use of the Construction in Kindergarten
Authors: Pömlová, Veronika
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Frank Jan, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27407
Keywords: dítě;předškolní věk;hra;stavba;stavebnice
Keywords in different language: child;pre-school age;game;construction;construction set
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na využití stavebnic různých druhů a materiálů v mateřské škole. Z hodnocení jednotlivých úkolů lze vyčíst, že byl experiment spíše úspěšný. Pro děti bylo snadné a přirozené vybrat si stavebnici a spontánně z ní postavit stavbu dle své vlastní fantazie. Toto se projevilo i při práci s přírodním materiálem venku. Myslím si, že pro děti to bylo něco nového a neobvyklého a úkol je natolik zaujal, že podobné stavby vznikají často při našich pobytech venku. O něco obtížnější byly úkoly, kde měly děti přesně stanovené podmínky. Jako nejobtížnější bych hodnotila Úkol č. 3, kde měly děti složit obrazec z různých geometrických tvarů přesně podle předlohy, a musel se vejít do obdélníkové tabulky.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis focuses on the application of construction sets of various types and materials in the kindergarten. From evaluation of particular tasks it can be concluded, that the experiment was quite successful. For children it was easy and natural to choose a construction set and build a construction according to own imagination. Also the work with natural outdoor materials was influenced by this factor. I think, that it was something new and unusual to the children. They were so interested in this task, that similar creations are often built during our outdoor activities. The tasks with exactly defined rules were more difficult. I find the Task Nr. 3 most difficult where the children had to create a figure from various geometrical shapes according to a model. This figure had to fit into a rectangular frame.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika Pomlova- Vyuziti stavby v materske skole, Plzen, 2017.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
OP - Pomlova - Vyuziti stavby.pdfPosudek oponenta práce98,74 kBAdobe PDFView/Open
Pomlova hodnoceni399.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Pomlova protokol442.pdfPrůběh obhajoby práce539,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.