Název: Využití stavby v mateřské škole
Další názvy: The Use of the Construction in Kindergarten
Autoři: Pömlová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Oponent: Frank Jan, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27407
Klíčová slova: dítě;předškolní věk;hra;stavba;stavebnice
Klíčová slova v dalším jazyce: child;pre-school age;game;construction;construction set
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na využití stavebnic různých druhů a materiálů v mateřské škole. Z hodnocení jednotlivých úkolů lze vyčíst, že byl experiment spíše úspěšný. Pro děti bylo snadné a přirozené vybrat si stavebnici a spontánně z ní postavit stavbu dle své vlastní fantazie. Toto se projevilo i při práci s přírodním materiálem venku. Myslím si, že pro děti to bylo něco nového a neobvyklého a úkol je natolik zaujal, že podobné stavby vznikají často při našich pobytech venku. O něco obtížnější byly úkoly, kde měly děti přesně stanovené podmínky. Jako nejobtížnější bych hodnotila Úkol č. 3, kde měly děti složit obrazec z různých geometrických tvarů přesně podle předlohy, a musel se vejít do obdélníkové tabulky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis focuses on the application of construction sets of various types and materials in the kindergarten. From evaluation of particular tasks it can be concluded, that the experiment was quite successful. For children it was easy and natural to choose a construction set and build a construction according to own imagination. Also the work with natural outdoor materials was influenced by this factor. I think, that it was something new and unusual to the children. They were so interested in this task, that similar creations are often built during our outdoor activities. The tasks with exactly defined rules were more difficult. I find the Task Nr. 3 most difficult where the children had to create a figure from various geometrical shapes according to a model. This figure had to fit into a rectangular frame.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Veronika Pomlova- Vyuziti stavby v materske skole, Plzen, 2017.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Pomlova - Vyuziti stavby.pdfPosudek oponenta práce98,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pomlova hodnoceni399.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pomlova protokol442.pdfPrůběh obhajoby práce539,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27407

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.