Title: Představivost prostorových útvarů v mateřské škole
Other Titles: The imagination of space figures of kindergaten children
Authors: Hořanová, Zuzana
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27413
Keywords: děti;úkoly;vnímání;vnímání prostoru;prostorový útvar
Keywords in different language: children;tasks;perception;perception of space;space figures
Abstract: V bakalářské práci jsem zjišťovala to, zda děti dokážou pojmenovat vybrané prostorové útvary a pracovat s nimi v připravených šesti úkolech. Každý z úkolů byl odlišný a zahrnoval jiný cíl. K vyhodnocení úkolů jsem používala metodu pozorování, videozáznamu a poznámek. Výsledky z jednotlivých úkolů (hodnocení pojmenování útvarů a hodnocení úkolu) jsem zpracovala do tabulek a napsala k nim slovní komentář. Výzkumu se zúčastnilo 8 dětí ve věku od 4 do 6 let z mateřské školy ve Třemošné.
Abstract in different language: In this bachelor thesis I found out, if children can name them the selected space figures and work with them in the ready six tasks. Each of the tasks was different and included a different target. I used the observation, video, and comment method to evaluate my assignments. The results from the individual tasks (evaluation of the naming of the departments and the evaluation of the task) were processed in the tables and written word for them. The research was attended by 8 children aged 4 to 6 from kindergarten in Třemošná.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka - Zuzana Horanova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Horanova hodnoceni454.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Horanova posudek468.pdfPosudek oponenta práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Horanova protokol503.pdfPrůběh obhajoby práce382,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.