Název: Hudební výchova na Základní škole Dětského diagnostického ústavu a Středisku výchovné péče v Plzni
Další názvy: Music education at Primary school of Children's Diagnostic Institution and Resort Nurture Solicitude
Autoři: Klailová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Oponent: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27426
Klíčová slova: diagnostický ústav;poruchy chování;hudební výchova;základní škola;speciální vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: children's diagnostic institute;music;music education;primary school;behavioural disorders
Abstrakt: Diplomová práce: Hudební výchova na Základní škole při Dětském diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče v Plzni přibližuje problematiku speciálního vzdělávání žáků zejména s poruchami chování. Práce se věnuje i cílům vzdělávání v hudební výchově, kterých by žáci v Dětském diagnostickém ústavu, měli dosáhnout. Terénním výzkumem jsou zjištěny podmínky pro vzdělávání hudební výchovy v DDÚ v Plzni a je zodpovězena cílová otázka, zda je možné plnit Školní vzdělávací program pro hudební výuku, z důvodu neustálé obměny žáků v zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of this final thesis is "Musical Education at Children's diagnostic institute in Pilsen". The aim of the thesis is to introduce some important specifics of educating of pupils with behavioural disorders in music education and to explore if there is possibility to follow curriculum for music education which is similar to curriculum in common primary school. The text is divided into six main chapters. The method used for the research is the form of interview with the teachers and observation during the lessons of music education. ú
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KLAILOVA_MICHAELA_DP.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klailova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klailova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce549,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klailova_prubeh_obhajoby.jpgPrůběh obhajoby práce346,37 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27426

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.