Title: Rozvíjení vypravěčských dovedností žáků na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Development of narrative skills of elementary school pupils of the first degree
Authors: Štréblová, Jaroslava
Advisor: Suda, Zdeněk
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2745
Keywords: invence;kompozice;stylizace;vypravování;slohový útvar;slovní zásoba;konkrétní adjektiva;konkrétní substantiva;osnova;koncept
Keywords in different language: invention;composition;stylization;recital;stylistic formation;vocabulary;specific adjectives;concrete nouns;scheme;draft
Abstract: Má práce je specializovaná na výzkum vypravěčských dovedností žáků I. st. ZŠ. V úvodu své práce jsem stanovila hypotézu, že úroveň slovní zásoby, tím pádem i výsledného produktu slohového útvaru vypravování, není dobrá. Vyjadřovací schopnosti žáků se snižují, využívání jazykových prostředků je nedostačující. Výzkum mé práce tuto hypotézu potvrdil. V diplomové práci navrhuji určitá motivační cvičení na rozšíření slovní zásoby, tudíž na její uplatnění v praxi.
Abstract in different language: My thesis is specialized in the research of narrative skills of elementary school pupils. At the beginning of my thesis I set out the hypothesis that the level of vocabulary, thus resulting product stylistic narrative unit isn't good. Pupils' communication skills are reduced, the use of language resources is insufficient. Research of my thesis has confirmed this hypothesis. In my thesis I propose a motivation exercises to expend the vocabulary, thus its application in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jaroslava Streblova - P060635.pdfPlný text práce301,74 kBAdobe PDFView/Open
streblova.pdfPosudek vedoucího práce431,58 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).streblova.pdfPosudek oponenta práce146,09 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).streblova.pdfPrůběh obhajoby práce169,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.