Název: Kardiopulmonální resuscitace očima resuscitačního týmu
Další názvy: Cardiopulmonary resuscitation as viewed by a resuscitation team
Autoři: Králová, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Bejvančická Petra, PhDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27479
Klíčová slova: guidelines;kardiopulmonální resuscitace;legislativa;ošetřovatelství;týmy ve zdravotnictví;vzdělávání sester
Klíčová slova v dalším jazyce: cardiopulmonary resuscitation (cpr);guidelines;health care teams;legislation;nurse education;nursing care
Abstrakt: V bakalářské práci se zabýváme ošetřovatelstvím, legislativními normami a vzděláváním sester. Důležitost směřujeme ke kardiopulmonální resuscitaci na standardním lůžkovém oddělení a v ambulantním traktu pozorovanou resuscitačním týmem. Zjišťujeme zejména připravenost nelékařského personálu při kardiopulmonální resuscitaci a zajištění pacienta ještě před příchodem resuscitačního týmu. Zdůrazňujeme včasnost a správnost zahájení kardiopulmonální resuscitace, která může vést k obnově vitálních funkcí a tím k záchraně lidského života. V roce 2015 vstoupila v platnost nová doporučení, kterými se zvyšuje aktuálnost naší práce. Ve své bakalářské práci upozorňujeme na vzájemnou kooperaci a koordinaci mezi týmy působícími ve zdravotnickém zařízení. Výzkumným šetřením získáváme údaje, zda a jak je nelékařský zdravotnický personál při těchto událostech připraven a zároveň se snažíme přispět k tvorbě letáku pro nelékařský zdravotnický personál.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachleor is thesis deals with the nursing care, legislative norms and nurse education. A special emphasis is put on the cardiopulmonary resuscitation (CPR)conducted in a standard ward or in an emergency room as seen by a resuscitation team. The goal is to inquire the readiness of the non-medical staff to treat the patient prior to the arrival of the resuscitation team. The timely and flawless outset of the cardiopulmonary resuscitation is accentuated as it may lead to the vital bodily functions restauration and thus save a human life. The new legislative recommendations that came into force in 2015 make these topics that more up-to-date. The work also looks into the cooperation between and the coordination of health care teams within a health facility. The goal of the survey research is to obtain the data concerning the readiness of non-medical health care staff to treat patients in the need of CPR, which can contribute to the creation of an educational leaflet for the non-medical health care staff.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kralova BP.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRALOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRALOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRALOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce474,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.