Název: Subjektivní vnímání náročnosti fyzikálních úloh učiteli a studenty
Další názvy: Perception of difficulty of physics tasks by teachers and students
Autoři: Laznová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kohout Jiří, Mgr. Ph.D.
Oponent: Masopust Pavel, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27934
Klíčová slova: fyzikální úlohy;strategie řešení;třídění fyzikálních úloh;problémové úlohy;výuka fyzikálních úloh;vnímání náročnosti fyzikálních úloh;vlastní studie
Klíčová slova v dalším jazyce: physics tasks;strategy of solution;taxonomy of physics tasks;problem tasks;current state of education of future physics teachers;perception of difficulty of physics tasks;own study
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na vnímání náročnosti fyzikálních úloh učiteli a studenty. Je rozdělena do 4 kapitol. V první kapitole jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se fyzikálních úloh. Druhá kapitola se zabývá současným stavem vzdělávání budoucích učitelů fyziky, konkrétně tím, jak jsou připravováni na výuku fyzikálních úloh. Třetí kapitola pojednává o studiích ve světě zaměřených na vnímání obtížnosti fyzikálních úloh učiteli a studenty. Tato kapitola poskytuje teoretické a metodologické zázemí pro vlastní empirickou studii, jež se uskutečnila na vybraných gymnáziích v západních a jižních Čechách a jejíž výsledky jsou uvedeny ve čtvrté kapitole.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focus perceived difficulty of physics tasks by students and teachers. There are 4 chapters in this work. The first chapter introduces basic principles of physics problems, their taxonomy and possible solutions. Second chapter discusses the current state of education of future physics teachers regarding the solving methods of physics tasks. Third part deals with the studies in the world aimed at perception of difficulty of physics problems by students and by teachers. This chapter provides the theoretical and methodological background for my own empirical study which was done at selected grammar schools in West Bohemia and South Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laznova hodnoceni465.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek Laznova477.pdfPosudek oponenta práce819,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protokol Laznova478.pdfPrůběh obhajoby práce416,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27934

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.