Title: Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015: Propagace projektu Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 2015
Other Titles: Pilsen - The European Capital of Culture 2015: The Promotion of the Project ECC 2015
Authors: Pokorná, Tereza
Advisor: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Referee: Hanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27998
Keywords: evropské hlavní město kultury;plzeň;gottfried lindauer;ladislav sutnar;propagace;propagační materiály;marketing;reklamní kampaň;efektivita reklamy
Keywords in different language: european capital of culture;pilsen;gottfried lindauer;ladislav sutnar;promotion;promotional material;marketing;promotional campaign;efficiency of promotion
Abstract: Tato práce pojednává o projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Práce se zaměřuje na analýzu propagace akcí v rámci dvou vlajkových projektů Gottfried Lindauer a Návrat Ladislava Sutnara. První část práce je věnována historii tohoto evropského projektu a společnosti Plzeň 2015, která celý projekt zaštiťovala. Druhá část je analýzou vybraných akcí z hlediska propagačních materiálů a následnému zhodnocení z pohledu návštěvnosti v souvislosti s reklamními kampaněmi.
Abstract in different language: This thesis is concentrated on the promotion of the project Pilsen 2015 - The European Capital of Culture. The work is focused on the analysis of the promotion of two flag projects - Gottfried Lindauer and Return of Ladislav Sutnar. The first part of this work deals with the history of the European project and with the company Plzeň 2015 which was responsible for all the standards. The second part consists of the analysis of promotional materials and procedures used for the publicity of the chosen events. Then the evaluation with regard to the attendance in the connection with and dependence on the promotional campaign follows.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza, Pokorna, Plzen - Evropske hlavni mesto kultury 2015 Propagace projektu Plzen jako Evropske hlavni mesto kultury 2015 , 2017, EKS.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
pokorna_hanzelinova.pdfPosudek oponenta práce822,16 kBAdobe PDFView/Open
pokorna_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
pokorna_O.pdfPrůběh obhajoby práce446,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.