Title: Tetování jako druh bodyartu, jednoho ze směru avantgardního umění
Other Titles: Tattoo, as a sort of body art, is an avantegarde kind of art.
Authors: Nazaranka, Aliaksandr
Advisor: Mištera Josef, Doc. akademický malíř
Referee: Kohoutová Marie, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28174
Keywords: abstrakce;expresivní;kresba;katalog;leporelo;velkoformátový;perforace;tužka;papír;karton;emoce;jehla;prořezávát;díra;deformace;modern;ilustrace;zákazník;tetování;bodyart;avantgardní;černý;umění;plocha;linie;bod;kniha.
Keywords in different language: abstract;expressive;drawing;catalog;leporelo;large format;perforation;pencil;paper;carton;emotion;needle;prune;hole;deformation;modern;illustration;customer;tattoo;bodyart;avant-garde;black;art;flat;line;dot;book.
Abstract: Základ mé bakalářské práce tvoří katalog, který sestává ze 40 abstraktních obrázků. Všechny kresby jsou expresivní a jsou vytvořeny údery na papír na základě mého pocitového chápání toho, co je tetování. Další částí mého díla je umělecký art-object v podobě leporelové knihy, která je podpůrným prvkem pro širší prezentaci mého tématu. Poslední částí je šest abstraktních kreseb velkého formátu B1. Kresby jsou pokračováním prací z katalogu a jsou vytvořeny v jednotném stylu. Moje práce je příkladem spojení umění moderny 20. století s kulturou tetování současné doby. Právě tato kombinace umožňuje pohlížet na ilustraci jako na široký a obsáhlý pojem.
Abstract in different language: The core of my bachelor thesis contains a catalog that consists of 40 abstract drawings. All the pictures are deeply expressive and reflect my personal understanding of the whole tattoo concept. The next part of my work is an art object that is represented in the form of a leporello book that is, really, a subsidiary element for the broader demonstration of my topic. The last essential part of my project consists of 6 abstract drawings that are made in the B1 format. The drawings make a sequel for the catalog and are created in one distinctive style. My work is a great example of merging the art of the 20th century and the modern culture of tattoos nowadays. In my opinion, this particular duet of styles allows us to see illustration as a whole and profound concept.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce6,98 MBAdobe PDFView/Open
Nazaranka.pdfPosudek oponenta práce515,34 kBAdobe PDFView/Open
Nazaranka_0.pdfPosudek vedoucího práce412,46 kBAdobe PDFView/Open
Nazaranka_1.pdfPrůběh obhajoby práce331,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.