Název: Artificiální umělecký směr
Další názvy: Artificial art movement
Autoři: Vonášek, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Morávek Jan, MgA.
Oponent: Lukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28212
Klíčová slova: postpostmoderna;manifest;směr;postmoderna;teorie;koncept;konceptualismus;text;výstava;poetika
Klíčová slova v dalším jazyce: postpostmodernism;manifesto;movement;postmodernism;theory;concept;conceptualism;text;exhibition;poetics
Abstrakt: Nová poetika je artificiálním uměleckým směrem, jehož koncepcí bylo vytvořit umělecké dílo složené z teoretické části (manifest a text) a praktické části (soubor uměleckých děl následující principy manifestu a textu). Tento umělecký směr má za cíl představit také nový, post-postmoderní způsob umělecké exprese.
Abstrakt v dalším jazyce: New poetics is an artificial art movement - the concept of the artwork was to create a piece of art comprising a theoretical part (manifesto and text) and a practical part (collection of artworks following the manifesto and the text). This art movement also proposes a new post-postmodern way of artistic expression.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace digitalni.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vonasek_v.pdfPosudek vedoucího práce461,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vonasek_o.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vonasek.pdfPrůběh obhajoby práce329,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28212

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.