Title: Artificiální umělecký směr
Other Titles: Artificial art movement
Authors: Vonášek, Daniel
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Lukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28212
Keywords: postpostmoderna;manifest;směr;postmoderna;teorie;koncept;konceptualismus;text;výstava;poetika
Keywords in different language: postpostmodernism;manifesto;movement;postmodernism;theory;concept;conceptualism;text;exhibition;poetics
Abstract: Nová poetika je artificiálním uměleckým směrem, jehož koncepcí bylo vytvořit umělecké dílo složené z teoretické části (manifest a text) a praktické části (soubor uměleckých děl následující principy manifestu a textu). Tento umělecký směr má za cíl představit také nový, post-postmoderní způsob umělecké exprese.
Abstract in different language: New poetics is an artificial art movement - the concept of the artwork was to create a piece of art comprising a theoretical part (manifesto and text) and a practical part (collection of artworks following the manifesto and the text). This art movement also proposes a new post-postmodern way of artistic expression.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace digitalni.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
Vonasek_v.pdfPosudek vedoucího práce461,77 kBAdobe PDFView/Open
Vonasek_o.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Vonasek.pdfPrůběh obhajoby práce329,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.