Title: Problémové úlohy v biologii
Other Titles: Problem-based teaching in biology
Authors: Kocarová, Kristýna
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28288
Keywords: problémové úlohy;aktivizační metody;biologie;gymnázium;učitel;student
Keywords in different language: problem-solving tasks;activation methods;biology;grammar school;teacher;student
Abstract: Díky této diplomové práci vznikla sada problémových úloh z biologie. Bylo vytvořeno 17 úloh, které ověřovalo 68 studentů z prvního, druhého a třetího ročníku vyššího gymnázia. Problémové úlohy byly studenty pochopeny a vzbudily u nich zájem. Procvičování bylo přijímáno velmi pozitivně, i když se s touto metodou studenti setkali poprvé. Při ověřování se zkoumala správnost biologických dat. Přibližně polovina respondentů vyřešila úlohy správně. Z dotazníkového šetření vyplynula oblíbenost metody a její účinnost po praktické stránce. Při komparaci fakticky správných odpovědí se školním hodnocením studentů, byl zjištěn přínos pro studenty s horším klasifikačním stupněm. Dokázali logicky vyvozovat biologická fakta, aniž by se učili nazpaměť. Problémové úlohy nejsou zaměřeny na memorování znalostí, ale rozvíjejí studentovo racionální uvažování a kritické myšlení.
Abstract in different language: A set of problem-solving tasks for the subject of biology has been created thanks to this thesis. Sixty-eight students of a chosen grammar school, precisely of the first, second and third grade checked the seventeen created tasks. The problem-solving tasks were understood well by all students and raised their interest. The reaction to the tasks processing was positive even though the students have dealt with this method for the first time. Accuracy of biological data was examined during the checking process. Almost half of the answerers solved the given tasks successfully. The used questionnaire survey showed that the method is liked and very effective in practical use. Comparison of the right answers with school assessment of students proved that the method is beneficial to students with lower educational results. The students could deduce biological facts logically without having to learn information by heart. Problem-solving tasks are not focused on memorising facts but on developing rational and critical thinking of students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kocarova (se zadanim).pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
Kocarova V.pdfPosudek vedoucího práce504,82 kBAdobe PDFView/Open
Kocarova O.pdfPosudek oponenta práce966,75 kBAdobe PDFView/Open
Kocarova P.pdfPrůběh obhajoby práce229 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.