Title: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku s důrazem na řízení projektů
Other Titles: Evaluation of the effectiveness of personnel policy with the emphasis on project management
Authors: Slozberg, Rony
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28327
Keywords: řízení lidských zdrojů;projektové řízení;personalistika;strategická analýza
Keywords in different language: human resources management;project management;personnel management;strategic analysis
Abstract: Předložená práce pojednává o hodnocení efektivnosti personální politiky podniku s důrazem na řízení projektů. Věnuje se problematice řízení lidských zdrojů a personálním činnostem v projektech vybrané společnosti. Práce zahrnuje analýzu a zhodnocení současného stavu. K dosažení cíle práce pomohla strategická analýza společnosti, praktický výzkum projektového řízení a personálního řízení v projektech, a dotazování členů projektů. V posledních částech práce jsou navrženy cíle, jež by mělo řízení lidských zdrojů sledovat, a opatření pro jejich naplnění.
Abstract in different language: The presented work deals with the evaluation of the effectiveness of personnel policy of the company with an emphasis on project management. It discusses the issues of human resources management and personnel activities in the projects of the company. The work comprise analysis and evaluation in the current condition. The strategic analysis, practical research of the project management and of the personnel management in projects, and the interrogation of the project members helped to achieve the objective. In the final parts of this work are suggested objectives which the management of human resources should monitor, and also measures for their realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rony Slozberg.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slozberg_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slozberg_OP.PDFPosudek oponenta práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slozberg.PDFPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.