Název: Překlad webových stránek hotelu Crowne Plaza v Moskvě
Další názvy: Translation of website - hotel Crowne Plaza in Moscow
Autoři: Kohutová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Golčáková, Bohuslava
Oponent: Urieová, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2843
Klíčová slova: analýza textu;kongresový cestovní ruch;Moskva;překlad;překladatelské postupy;ruská ekonomika;teorie překladu;webové stránky
Klíčová slova v dalším jazyce: text analysis;congress tourism;Moscow;translation;translation methods;Russian economy;translation theory;website
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na překlad vybraných webových stránek z ruského do českého jazyka. Vybrané texty jsou rozebrány z lexikálního, syntaktického a morfologického hlediska. V práci jsou popsány použité překladové transformace a jsou uvedeny příklady užití. Práce se dále zaměřuje na charakteristiku kongresového cestovního ruchu a pozornost je též věnována Moskvě a to především z obchodního hlediska. Přílohu práce tvoří originální ruský text a fotogalerie.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on translation of chosen website from Russian to Czech language. Extracted texts are analysed from lexikal, syntactical and morphological viewpoint. Thesis describes used translation methods and gives an exaple of their application. Thesis also focuses on characteristic of congress tourism and attention is paid to Moscow primarily from business viewpoint. Appendix of thesis includes original Russian text and photogallery.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Sarka Kohutova - 2012.pdfPlný text práce11,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0024.PDFPosudek vedoucího práce733,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0025.PDFPosudek oponenta práce541,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0026.PDFPrůběh obhajoby práce177,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2843

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.