Title: Identita hráčů e-sport v rámci kompetitivního týmu
Other Titles: The identity of e-sport players within competitive team
Authors: Hrkalová, Valentýna
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28437
Keywords: identita;sport;sportovní tým;on-line hra;virtuální svět;esport;týmová identita;kolektivní identita;league of legends
Keywords in different language: identity;sport;sport team;on-line game;virtual world;esport;team identity;collective identity;league of legends
Abstract: Tato práce se zabývá identitou kompetitivního týmu eSport, ve kterém členové vnímají hru League of Legends více než jen jako volnočasovou aktivitu. Hraní v týmovém prostředí formuje nové sociální vztahy a interakce a je tak i důležitou součástí jedincova každodenního života. Práce si klade za cíl zjistit a porozumět tomu, jak se utváří a jaká je identita hráčů v eSport týmu. Konkrétněji i vymezit, za jakých okolností se sami hráči vidí jako členové týmu a identifikují se s ním. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a teorie týkající se především identity, sportu a virtuality, které jsou následně aplikovány v analytické části, jejímž základem jsou polo-strukturované rozhovory.
Abstract in different language: This thesis discusses the identity of a competitive eSport team, in which its members play League of Legends in a more serious way, than just as a leisure activity. Playing in a team environment forms new social relations and interactions, therefore it is an important part of individual's everyday life. The aim of this thesis is to discover and understand how identity of eSport players is formed. More specifically, it aims to find out in what occasions players perceive themselves as members of the team and identify themselves with it. The theoretical part of this thesis is focused on defining fundamental concepts and theories primarily concerning identity, sport and virtuality. These are then applied in the analytical part, which is based on semistructured interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrkalova_Valentyna_DP_2017.pdfPlný text práce992,9 kBAdobe PDFView/Open
Hrkalova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Hrkalova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Hrkalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce554,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.