Title: Návrh kritérií pro hodnocení dodavatelů dle kvality
Other Titles: Quality based evaluation of suppliers
Authors: Přibíková, Petra
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pokorná Václava, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28640
Keywords: kritéria hodnocení;hodnocení dodavatelů;výrobní neshody;qr kód;čárový kód
Keywords in different language: evaluation criteria;rating of suppliers;production variance;qr code;barcode
Abstract: Bakalářská práce obsahuje zhodnocení současných kritérií pro hodnocení dodavatelů u výrobní společnosti. Je zde nastíněno řešení pro začlenění dalšího kritéria hodnocení do stávajících dokumentů společnosti
Abstract in different language: This thesis provides evaluation of current criteria for rating of suppliers in a production company. There are certain quality based criteria designed to be introduced into existing company documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_P._Pribikova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Pribikova.PDFPosudek oponenta práce520,94 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Pribikova.PDFPosudek vedoucího práce240,92 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Pribikova.PDFPrůběh obhajoby práce141,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.