Title: Ručně malovaná tapeta jako dominanta konkrétního prostoru + soubor tří obrazů
Other Titles: Hand painted wallpaper as a dominant of a specific space + set of three paintings
Authors: Paďouková, Šárka
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Kornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28674
Keywords: tapeta;ačkní malba;automatická kresba;mandala;sítotisk;ornament
Keywords in different language: wallpaper;action painting;automatic drawing;mandala;serigraphy;ornament
Abstract: Cílem mé práce bylo vytvořit ručně malovanou tapetu jako dominantu interiéru se souborem tří obrazů. Jako ústřední téma jsem si vybrala motiv mandaly, který postupnou transformací vytvořil dekor tapetového pásu. Obrazy pak znovu stylizuji do symbolu mandaly zejména díky středové souměrnosti. Ve své diplomové práci se pak věnuji historii a vzniku tapet a jejich současnému dělení. Následně na to navazuji vývojem ornamentu v průběhu dějin a vysvětlením jeho charakteristických prvků. Mimo motiv mandaly mi byla inspirací technika sítotisku, automatické kresby a akční malba. Zmíněné techniky pak mají návaznost na didaktickou část, kterou jsem pojala formou blokové výuky.
Abstract in different language: The aim of my magister thesis was to create handpainted wallpaper as a dominant of particular interior space with set of three paintings. As the central theme of my thesis I've chosen variations of mandala symbols transformed into decorative wallpaper. Paintings are stylized into mandala again, acording to use of central symmetry. In my magister thesis I continue with description of history and invention of wallpapers and their contemporary forms. Then I continue with describing development of ornament throughout the history and explanation of its distinctive elements. Except of mandala symbol I've found my inspiration in methods of serigraphy, automatic drawing and action painting. I've used mentioned technics in didactical part, which I've coceived as block form of teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE, PADOUKOVA.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Padoukova Sarka_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Padoukova Sarka_oponent_Kornatovsky_2017.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Padoukova Sarka_2017.pdfPrůběh obhajoby práce471,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.