Název: Směnečné právo a soudnictví v 18. a 19. století
Další názvy: Exchange law and justice in the 18th and 19th centuries
Autoři: Vyoralová, Tereza
Oponent: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28779
Klíčová slova: směnečné právo;směnky;vývoj směnečného práva v českých zemích;směnečné řády
Klíčová slova v dalším jazyce: law of exchange;promissory notes;bills of exchange development rights in the czech lands;the bill orders
Abstrakt: Předložená práce se věnuje právu směnečnému v českých zemích a postihuje pojem směnky (cambium, Wechsel) v jejich proměnách. Po popsání kořenů směnečného práva se zaměřuje na směnečné řády z 18. století (roku 1763) a 19. století (rok 1850), analyzuje tedy směnečné právo pozitivní.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is devoted to the exchange law in the Czech lands and affects the concept of the bill (cambium, Wechsel) in their transformations. After describing the roots exchange law aims to bill orders of the 18th century (1763) and 19th century (year 1850), analyzes therefore positive exchange law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RP - Vyoralova Tereza.pdfPlný text práce719,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Vyoralova.pdfPosudek oponenta práce84,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Vyoralova.pdfPrůběh obhajoby práce41,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28779

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.