Název: Operace Anthropoid
Další názvy: Operation Anthropoid
Autoři: Kuželka, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2890
Klíčová slova: atentát;odboj;zastupující říšský protektor;Reinhard Heydrich;Lidice;parašutisté
Klíčová slova v dalším jazyce: assassination;revolt;acting reich protector;Reinhard Heydrich;paratroopers;Lidice
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se věnuji části atentátu na Reinharda Heydricha. Konkrétně se věnuji přípravám atentátu, promýšlení, času a místu uskutečnění činu, rozdání úkolů při atentátu, jeho samotnému provedení, útěku z místa činu a následnému vývoji Heydrichova stavu až po jeho smrt. Na závěr shrnuji důsledky atentátu, nejdůležitějšího činu československého odboje, jež pro český národ znamenaly velice kruté sankce.
Abstrakt v dalším jazyce: My Bachelor Thesis deals with the assassination of Reinhard Heydrich. Specifically devoted to preparations for attack, thinking, time and venue of the act, deal with the tasks of the assassination, execution, fleeing from the scene and the subsequent development of the state until after Heydrich's death. In conclusion summarized, the implications of the assassination, the most important act of the Czechoslovak resistance to the Czech nation meant a very harsh penalty.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Kuzelka Vladimir.pdfPlný text práce991 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce999,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce529,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2890

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.