Název: Výpověď z nájmu bytu
Další názvy: Termination of the lease of an apartment
Autoři: Breitfelderová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Oponent: Spurný Radek, JUDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28913
Klíčová slova: nájemce;pronajímatel;výpověď z nájmu bytu;výpovědní doba;výpovědní důvody
Klíčová slova v dalším jazyce: the tenant;the lessor;the termination of the lease;the notice period;the reasons of the termination
Abstrakt: Výpověď z nájmu bytu ze strany nájemce upravuje § 2287 a ze strany pronajímatele § 2288 a 2291 zák. č. 89/2012 Sb.. Nájemce je zákonem chráněn jako slabší strana vztahu a nemá striktně zákonem vymezené výpovědní důvody. Výpovědní doba je tříměsíční. Pronajímateli umožňuje zákon vypovědět nájem okamžitě nebo s výpovědní dobou tři měsíce, přičemž určuje důvody, za kterých lze obě varianty provést. Mezi zákonnými důvody a výpovědní dobou existuje nepoměr, kdy např. v případě úmyslného trestného činnu nemůže pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby, ale pouze s výpovědní dobou tři měsíce.
Abstrakt v dalším jazyce: The termination of the lease of an apartment by the tenant is stated in section 2287of Act No. 89/2012 Coll., on Civil Code, as amended and the termination of the lease of an apartment by the lessor is stated in section 2288of Act No. 89/2012 Coll., on Civil Code, as amended. The tenant is protected by the law as a weaker party and his reasons for the notice are not strictly stated in the Civil Code. The notice period is three months. The lessor is allowed to terminate the lease immediately or with the notice period of three months, while the reasons of the termination are stated in the Civil Code. Between the statutory reasons and the notice period is disproportion, for example in case of the intentional criminal act the lessor is not allowed to terminate the lease immediately, but only with the notice period of the three months.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Breitfelderova Alena_ 2016.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Breitfelderova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Breitfelderova.pdfPosudek oponenta práce935,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Breitfelderova.pdfPrůběh obhajoby práce267,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28913

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.