Title: Výpověď z nájmu bytu
Other Titles: Termination of the lease of an apartment
Authors: Breitfelderová, Alena
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Spurný Radek, JUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28913
Keywords: nájemce;pronajímatel;výpověď z nájmu bytu;výpovědní doba;výpovědní důvody
Keywords in different language: the tenant;the lessor;the termination of the lease;the notice period;the reasons of the termination
Abstract: Výpověď z nájmu bytu ze strany nájemce upravuje § 2287 a ze strany pronajímatele § 2288 a 2291 zák. č. 89/2012 Sb.. Nájemce je zákonem chráněn jako slabší strana vztahu a nemá striktně zákonem vymezené výpovědní důvody. Výpovědní doba je tříměsíční. Pronajímateli umožňuje zákon vypovědět nájem okamžitě nebo s výpovědní dobou tři měsíce, přičemž určuje důvody, za kterých lze obě varianty provést. Mezi zákonnými důvody a výpovědní dobou existuje nepoměr, kdy např. v případě úmyslného trestného činnu nemůže pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby, ale pouze s výpovědní dobou tři měsíce.
Abstract in different language: The termination of the lease of an apartment by the tenant is stated in section 2287of Act No. 89/2012 Coll., on Civil Code, as amended and the termination of the lease of an apartment by the lessor is stated in section 2288of Act No. 89/2012 Coll., on Civil Code, as amended. The tenant is protected by the law as a weaker party and his reasons for the notice are not strictly stated in the Civil Code. The notice period is three months. The lessor is allowed to terminate the lease immediately or with the notice period of three months, while the reasons of the termination are stated in the Civil Code. Between the statutory reasons and the notice period is disproportion, for example in case of the intentional criminal act the lessor is not allowed to terminate the lease immediately, but only with the notice period of the three months.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Breitfelderova Alena_ 2016.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Breitfelderova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Breitfelderova.pdfPosudek oponenta práce935,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Breitfelderova.pdfPrůběh obhajoby práce267,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.