Title: Marketingový plán vybrané strategické podnikatelské jednotky
Other Titles: Marketing plan of selected strategic business unit
Authors: Šrámek, Martin
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Hálková Katarína, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28970
Keywords: strategická podnikatelská jednotka;marketingové plánování;marketingový plán
Keywords in different language: strategic business unit;marketing planning;marketing plan
Abstract: Předložená práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu strategické podnikatelské jednotky Peugeot 308 u koncesovaného prodejce vozů značky Peugeot, firmy IC WEST Plzeň, s.r.o. Práce se dále zabývá celkovým zhodnocením prodejů modelové řady 308 a to jak z hlediska prodejů v České republice, tak i u firmy IC WEST. Součástí diplomové práce je i teoretická část sloužící jako opora pro následující část empirickou. Hlavním výstupem je komplexní marketingový plán strategické podnikatelské jednotky Peugeot 308 shrnující výsledky procesu marketingového plánování. Závěrem práce je uveden i zkrácený dokument marketingového plánu obsahující sumarizované výsledky procesu marketingového plánování.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the creation of the marketing plan of a strategic business unit Peugeot 308 at a licensed Peugeot car seller, IC WEST Pilsen, PLC. The paper deals with the overall evaluation of Peugeot 308 sales regarding the sales both in the Czech Republic and at IC WEST company. The theoretical part of this thesis provides the empiric part with the support. The main outcome of the thesis is the complex marketing plan of Peugeot 308 strategic business unit summarizing the results of a marketing planning process. The conclusion presents a shortened marketing plan containing the summarized results of the marketing planning proces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SRAMEK.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
Sramek_v.pdfPosudek vedoucího práce601,12 kBAdobe PDFView/Open
Sramek_o.pdfPosudek oponenta práce595,44 kBAdobe PDFView/Open
Sramek_p.pdfPrůběh obhajoby práce196,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.