Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorKovaříková, Aneta
dc.contributor.refereeMatula Miloš, JUDr. CSc.
dc.date.accepted2017-5-24
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:51Z-
dc.date.available2016-3-31
dc.date.available2018-01-15T15:11:51Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier73111
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29028-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se skládá ze šesti kapitol nezahrnující úvod a závěr. První kapitola vymezuje hlavní důležité termíny související s neziskovým sektorem, druhá kapitola je historický nástin vývoje neziskových organizací. Následuje legislativní úprava a zhodnocení rekodifikace. Čtvrtá kapitola se zabývá klasifikací jednotlivých právních forem neziskových organizací působící na území ČR a jejich činností a poslání. V páté kapitole vysvětluji problematiku financování a řízení neziskových organizací. A v poslední kapitole rozvíjím vlastní náhled na současnou podobu a úlohu neziskového sektoru ve společnosti.cs
dc.format48 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectobčanská společnostcs
dc.subjectneziskový sektorcs
dc.subjectspolekcs
dc.subjectústavcs
dc.subjectobecně prospěšná společnostcs
dc.subjectnadacecs
dc.subjectnadační fondcs
dc.titlePoslání neziskového sektoru v současné společnostics
dc.title.alternativeThe mission of the nonprofit sector in contemporary societyen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávní specializace
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis consists of six chapters, excluding the introduction and conclusion. The first chapter defines the main important terms related to the nonprofit sector, the second chapter is a historical outline of the development of nonprofit organizations. Followed by legislative regulation and assessment of the re-codification. The fourth chapter deals with the classification of individual legal forms of non-profit organizations operating in the Czech Republic and their activities and mission. The fifth chapter explains the issues of financing and management of nonprofit organizations. And in the last chapter I develop my own views on current form and role of the nonprofit sector in society.en
dc.subject.translatedcivil societyen
dc.subject.translatednon-profit organisationen
dc.subject.translatedassociationen
dc.subject.translatedinstitutionen
dc.subject.translatedpublic benefit corporationen
dc.subject.translatedfoundationen
dc.subject.translatedendowment funden
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Aneta Kovarikova .pdfPlný text práce966,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce613,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce288,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce316,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.