Název: Analýza aktivistické a "indigenní" audiovizuální produkce vztahující se k africkým nativním populacím: Srovnání situace v britských a francouzských bývalých koloniích
Další názvy: "The Others" from the point of view of travelogue series by Česká televize
Autoři: Becková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2905
Klíčová slova: cestopisný dokument;stereotyp;média
Klíčová slova v dalším jazyce: travelogue film;documentary;stereotype;media
Abstrakt: Cílem této práce je poukázat na udržování symbolických hranic vnímání ?my x oni? prostřednictvím teorie a audiovisuální analýzy. Na případu ztvárnění Indonésie v cestopisných dokumentech ČT jsem se zajímala o tématický obsah jak obrazů (záběrů), tak rétorických figur (komentář), které se opakují. Zaměřila jsem se také na způsob zpracování dokumentů (střih, hudba,...), abych ukázala, jak můžou samotný materiál ovlivnit a dopomoci vytvořit ?fiktivní? produkt.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work was to point out the symbolic boundaries of perception between european (west) society and non-european society through theory and audiovisual analysis. In the case of Indonesia travelogue documents in ČT I was interested in the thematic content as images (shots) and rhetorical figures (comments) that are repeated. My other interest was the handling with documents on its own ? to show how they (shots, comments, music) can affect the material itself and help to create a ?fiction? product, which says more about ?us? than about ?The Others?.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Anna_Beckova.pdfPlný text práce406,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Anna_Beckova.pdfPosudek vedoucího práce164,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Anna_Beckova.pdfPosudek oponenta práce164,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(3).Anna_Beckova.pdfPrůběh obhajoby práce164,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2905

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.