Název: World of Warcraft: Sociální realita digitální kultury
Další názvy: Social reality of World of Warcraft players
Autoři: Fendrychová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2915
Klíčová slova: online doména;offline doména;World of Warcraft;online komunity;kyberprostor;kyberkultura;sociotechnický systém;hra;identifikace;gender;komunikace;sociální organizace;hierarchie
Klíčová slova v dalším jazyce: online domain;offline domain;World of Warcraft;online communities;cyberspace;cyberculture;socitechnical system;game;identification;gender;communication;social organization;hierarchy
Abstrakt: V této práci jsem se pokusila popsat sociální aspekty spojené s hraním Massively Multiplayer Online Role Playing Game World of Wracraft. Věnovala jsem se především identifikaci, sociální organizaci a komunikaci v online prostoru. Došla jsem ke zjištění, že nelze postavit jednoznačnou hranici mezi online a offline jednáním, naopak zde existují jasné paralely. Terénní výzkum a uskutečněné rozhovory s hráči by měly ilustrovat sociální realitu, ve které se tito jedinci nacházejí.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I tried to describe social aspects of playing Massively Multiplayer Online Role Playing Game World of Warcraft mainly according to identification, social organization and communication in online space. I found out that there is no clear boundary between online and offline reality, both of them are connected on the contrary. My field work and interviews with players should illustrate social reality of these individuals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Fendrychova Kristyna 2012.pdfPlný text práce596,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kristyna_Fendrychova.pdfPosudek vedoucího práce161,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Kristyna_Fendrychova.pdfPosudek oponenta práce161,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Kristyna_Fendrychova.pdfPrůběh obhajoby práce161,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2915

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.