Title: World of Warcraft: Sociální realita digitální kultury
Other Titles: Social reality of World of Warcraft players
Authors: Fendrychová, Kristýna
Advisor: Tošner, Michal
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2915
Keywords: online doména;offline doména;World of Warcraft;online komunity;kyberprostor;kyberkultura;sociotechnický systém;hra;identifikace;gender;komunikace;sociální organizace;hierarchie
Keywords in different language: online domain;offline domain;World of Warcraft;online communities;cyberspace;cyberculture;socitechnical system;game;identification;gender;communication;social organization;hierarchy
Abstract: V této práci jsem se pokusila popsat sociální aspekty spojené s hraním Massively Multiplayer Online Role Playing Game World of Wracraft. Věnovala jsem se především identifikaci, sociální organizaci a komunikaci v online prostoru. Došla jsem ke zjištění, že nelze postavit jednoznačnou hranici mezi online a offline jednáním, naopak zde existují jasné paralely. Terénní výzkum a uskutečněné rozhovory s hráči by měly ilustrovat sociální realitu, ve které se tito jedinci nacházejí.
Abstract in different language: In this thesis I tried to describe social aspects of playing Massively Multiplayer Online Role Playing Game World of Warcraft mainly according to identification, social organization and communication in online space. I found out that there is no clear boundary between online and offline reality, both of them are connected on the contrary. My field work and interviews with players should illustrate social reality of these individuals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Fendrychova Kristyna 2012.pdfPlný text práce596,84 kBAdobe PDFView/Open
Kristyna_Fendrychova.pdfPosudek vedoucího práce161,42 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Kristyna_Fendrychova.pdfPosudek oponenta práce161,42 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Kristyna_Fendrychova.pdfPrůběh obhajoby práce161,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.