Název: Srovnání možností rekonstrukce traumatických zranění z tvrdých a měkkých tkání
Další názvy: Comparison of evidence of trauma from hard and soft tissues
Autoři: Firlová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Galeta, Patrik
Oponent: Brůžek, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2916
Klíčová slova: trauma;zlomeniny;poranění měkkých tkání
Klíčová slova v dalším jazyce: trauma;fractures;injuries of soft tissues
Abstrakt: Práce je zaměřena na porovnání množství a kvality informací o traumatických zraněních, které lze odvodit z měkkých a tvrdých tkání. V první části práce popisuji jednotlivé typy poranění se zaměřením spíše na traumata vzniklá v důsledku mezilidského násilí. Ve druhé části popisuji konkrétní případy a postupy ze soudní praxe, na kterých je porovnáván rozsah zjištěných informací.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on a comparison of quantity and quality information about trauma which we provide from soft and hard tissues. The text concerns the description of different types of injuries in the first part, especially which are the result of interpersonal violence. Second part is devoted case studies, when it compares the magnitude of information about traumas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Radka Firlova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radka_Firlova.pdfPosudek vedoucího práce120,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Radka_Firlova.pdfPosudek oponenta práce120,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Radka_Firlova.pdfPrůběh obhajoby práce120,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.