Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHirt, Tomáš
dc.contributor.authorKubíčková, Kristýna
dc.contributor.refereeJakoubek, Marek
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:36Z-
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:36Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-24
dc.identifier45874
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2921
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou etnické segregace na základních školách v Jirkově. Hlavními body jsou: analýza etnické segregace na zákaldních školách, analýza strategií základních škol při získávání žáků, analýza taktik městského úřadu při rozdělování školních spádových obvodů a popsání strategií učitelů při rozřazování žáků do tříd. Pro analyzování tohoto problému byly využity teorie a koncepty etnicity, prostoru, sociální exkluze a marketizace vzdělávání.cs
dc.format41 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectetnicitacs
dc.subjectprostorcs
dc.subjectsociální exkluzecs
dc.subjectsociálně vyloučené lokalitycs
dc.subjectmarketizace vzdělávánícs
dc.titleAnalýza vzdělávacích institucí, které mají vliv na situaci dětí ze sociálně znevýhodněných rodin v Jirkověcs
dc.title.alternativeAnalysis of ethnic segregation of basic schools in Jirkoven
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis is concerned with ethnic segregation of basic schools in Jirkov. The main goal of this article is analyzing ethnic segregation of basic schools in Jirkov and describing strategies of basic schools which they use to gain more students. I also describe tactics of local authority which are connected with catchment areas and strategies for division of students into the classes. To analyse of this problem I use theories and concepts of ethnicity, space, social exclusion and education market.en
dc.subject.translatedbasic schoolen
dc.subject.translatedethnicityen
dc.subject.translatedspaceen
dc.subject.translatedsocial exclusionen
dc.subject.translatedsocially excluded localitiesen
dc.subject.translatededucation marketen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kristyna kubickova bakalarska prace.pdfPlný text práce961,75 kBAdobe PDFView/Open
Kristyna_Kubickova.pdfPosudek vedoucího práce130,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Kristyna_Kubickova.pdfPosudek oponenta práce130,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Kristyna_Kubickova.pdfPrůběh obhajoby práce130,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.