Title: Analýza vzdělávacích institucí, které mají vliv na situaci dětí ze sociálně znevýhodněných rodin v Jirkově
Other Titles: Analysis of ethnic segregation of basic schools in Jirkov
Authors: Kubíčková, Kristýna
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Jakoubek, Marek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2921
Keywords: základní škola;etnicita;prostor;sociální exkluze;sociálně vyloučené lokality;marketizace vzdělávání
Keywords in different language: basic school;ethnicity;space;social exclusion;socially excluded localities;education market
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou etnické segregace na základních školách v Jirkově. Hlavními body jsou: analýza etnické segregace na zákaldních školách, analýza strategií základních škol při získávání žáků, analýza taktik městského úřadu při rozdělování školních spádových obvodů a popsání strategií učitelů při rozřazování žáků do tříd. Pro analyzování tohoto problému byly využity teorie a koncepty etnicity, prostoru, sociální exkluze a marketizace vzdělávání.
Abstract in different language: My bachelor thesis is concerned with ethnic segregation of basic schools in Jirkov. The main goal of this article is analyzing ethnic segregation of basic schools in Jirkov and describing strategies of basic schools which they use to gain more students. I also describe tactics of local authority which are connected with catchment areas and strategies for division of students into the classes. To analyse of this problem I use theories and concepts of ethnicity, space, social exclusion and education market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kristyna kubickova bakalarska prace.pdfPlný text práce961,75 kBAdobe PDFView/Open
Kristyna_Kubickova.pdfPosudek vedoucího práce130,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Kristyna_Kubickova.pdfPosudek oponenta práce130,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Kristyna_Kubickova.pdfPrůběh obhajoby práce130,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.