Název: Zaniklá obec Záluží v 19. a 20. století
Další názvy: Extincted Village Záluží in the 19th and 20th Centuries
Autoři: Němcová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Woitsch, Jiří
Oponent: Bahenský, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2924
Klíčová slova: Záluží;nucená migrace;vysídlení;19. a 20. století;Sudety
Klíčová slova v dalším jazyce: Záluží;forced migration;displacement;nineteenth and twentieth centuries;Sudeten
Abstrakt: Práce se zabývá zaniklou obcí Záluží, její historií v 19. a 20. století a především aspekty souvisejícími s přesunem obyvatelstva. Ty jsou popsány na základě terénního antropologického výzkumu. V klíčové části práce je zobrazena sociální struktura obyvatel před i po vystěhování.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the extincted village Záluží, its history in the nineteenth and twentieth centuries and especially the aspects related to relocation of population. These aspects are described on the basis of anthropological fieldwork. In the crucial part of work is shown social structure of people before and after displacement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moje bakalarkaPDF.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petra_Nemcova.pdfPosudek vedoucího práce132,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Petra_Nemcova.pdfPosudek oponenta práce132,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Petra_Nemcova.pdfPrůběh obhajoby práce132,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.