Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorArava-Novotná, Lenacs
dc.contributor.authorKahovcová, Karolínacs
dc.contributor.refereeTarant, Zbyněkcs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:42Z
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:42Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-24cs
dc.identifier46382cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2943
dc.description.abstractTato bakalářská práce sleduje problematiku blízkovýchodního konfliktu od vzniku nezávislého Státu Izrael až po podepsání campdavidských mírových dohod 1978. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se věnuje konci Britského mandátu Palestina a vyhlášení nezávislého Státu Izrael. V dalších kapitolách jsou studovány postupně Suezská krize, Šestidenní válka a válka Jom Kippur se zaměřením na jejich průběh a výsledky, a to z pohledu Izraele, arabských států a světových mocností. Práce je zaměřena také na to, jak se změnila vnitrostátní i zahraniční politika na izraelské i arabské straně a co konec jednotlivých válek znamenal pro Blízký východ do budoucnosti.cs
dc.format42 s. (72 265 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectIzraelcs
dc.subjectEgyptcs
dc.subjectválkacs
dc.subjectšestidenní válkacs
dc.subjectválka Jom Kippurcs
dc.subjectBlízký východcs
dc.titleVznik státu Izrael a Arabsko-izraelské konflikty ve 20. století.cs
dc.title.alternativeThe origin of the state of Israel and Arab-Israeli conflicts in 20. century.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's work follows the issue of Middle East conflict since the establishment of an independent State of Israel to the signing of Camp David peace Accords in 1978. The work is divided into several chapters. The first chapter is devoting to the end of the British Mandate of Palestine and declaration of Independent State of Israel. The next chapters are successively directed at the Suez crisis, the Six Day War and the Yom Kippur War with focus on their progress and results, namely from the perspective of Israel, States and the world powers. The work is also focuses on changes of domestic and foreign policy on the Israeli and Arab side and on what the ends of particular wars meant for the Middle East in the future.en
dc.subject.translatedIsraelen
dc.subject.translatedEgypten
dc.subject.translatedwaren
dc.subject.translatedsix-day waren
dc.subject.translatedYom Kippur waren
dc.subject.translatedMiddle easten
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP pdf.pdfPlný text práce628,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahovcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahovcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahovcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce451,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2943

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.