Název: Československé pozemní jednotky na západě během druhé světové války
Další názvy: Czechoslovak Ground Troops in the West during the Second World War
Autoři: Kalabza, Milan
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2944
Klíčová slova: československé jednotky na Západě;československé jednotky v Polsku;československé jednotky ve Francii;československý pěší prapor 11 - východní;obléhání Tobrúku;československá samostatná obrněná brigáda;obléhání Dunkerque
Klíčová slova v dalším jazyce: czechoslovak ground troops in West;czechoslovak troops in Poland;czechoslovak troops in France;11th czechoslovak infantry battalion east;siege of Tobrúk;czechoslovak independent armoured brigade;siege of Dunkerque
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou československých pozemních jednotek na Západě za druhé světové války. Popisuje vznik jednotek v Polsku a Francii a jejich válečné nasazení. Dále se zabývá misí československých jednotek na Blízkém Východě a Africe. Následující část je věnována vzniku a Československé samostatné obrněné brigády a jejímu nasazení při obléhání přístavu Dunkerque. V závěru je zhodnocen význam jednotek pro Československo ve válečném i poválečném období.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the situation of the Czechoslovak ground troops on the Western Front during the Second World War. It describes the formation of the military units in Poland and in France and their combat assignment. Futhermore, it deals with the Czechoslovak units' campaign in the Near East and in Africa. The following part is dedicated to the establishming of the Czechoslovak Independent Armoured Brigade and to the role it played during the siege of Dunkerque. The conclusion assesses the value of the military units for Czechoslovakia in the wartime and post-wartime period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Milan Kalabza.pdfPlný text práce332,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabza_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce973 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabza_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabza_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce384,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2944

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.