Title: Československé pozemní jednotky na západě během druhé světové války
Other Titles: Czechoslovak Ground Troops in the West during the Second World War
Authors: Kalabza, Milan
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2944
Keywords: československé jednotky na Západě;československé jednotky v Polsku;československé jednotky ve Francii;československý pěší prapor 11 - východní;obléhání Tobrúku;československá samostatná obrněná brigáda;obléhání Dunkerque
Keywords in different language: czechoslovak ground troops in West;czechoslovak troops in Poland;czechoslovak troops in France;11th czechoslovak infantry battalion east;siege of Tobrúk;czechoslovak independent armoured brigade;siege of Dunkerque
Abstract: Práce se zabývá problematikou československých pozemních jednotek na Západě za druhé světové války. Popisuje vznik jednotek v Polsku a Francii a jejich válečné nasazení. Dále se zabývá misí československých jednotek na Blízkém Východě a Africe. Následující část je věnována vzniku a Československé samostatné obrněné brigády a jejímu nasazení při obléhání přístavu Dunkerque. V závěru je zhodnocen význam jednotek pro Československo ve válečném i poválečném období.
Abstract in different language: The work deals with the situation of the Czechoslovak ground troops on the Western Front during the Second World War. It describes the formation of the military units in Poland and in France and their combat assignment. Futhermore, it deals with the Czechoslovak units' campaign in the Near East and in Africa. The following part is dedicated to the establishming of the Czechoslovak Independent Armoured Brigade and to the role it played during the siege of Dunkerque. The conclusion assesses the value of the military units for Czechoslovakia in the wartime and post-wartime period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Milan Kalabza.pdfPlný text práce332,14 kBAdobe PDFView/Open
Kalabza_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce973 kBAdobe PDFView/Open
Kalabza_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Kalabza_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce384,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.