Název: Vývoj automobilové průmyslu v Československu
Další názvy: Development of automotive industry in Czechoslovakia
Autoři: Karban, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Skřivan, Aleš
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2945
Klíčová slova: automobilový průmysl;osobní automobil;Československo;podnik;Laurin & Klement;Škoda;Praga;Josef Walter;Jawa;Zbrojovka Brno;Tatra;nákladní automobil
Klíčová slova v dalším jazyce: automotive industry;car;Czechoslovakia;company;Laurin & Klement;Škoda;Praga;Josef Walter;Jawa;Zbrojovka Brno;Tatra;truck
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza vývoje automobilového průmyslu v Československu. Pozornost jsme mimo jiné věnovali významným faktorům, které toto odvětví ovlivňovaly, a problémům, s nimiž se výroba automobilů potýkala. Zaměřili jsme se na vývoj a konstrukci vybraných modelů, jejich technické parametry a specifika. Zmiňovali jsme zde také významné konstruktéry a osobnosti z automobilového průmyslu. Popsali jsme i změny v produkci během světových válek, kdy byla produkce pro mírové účely nahrazena válečným průmyslem.
Abstrakt v dalším jazyce: My work is focused on developement of the automotive industry in Czechoslovakia. We focused on construction and technical solutions of our car makers, which were very progressive. Our work includes descriptions of the most known Czech carmakers, such as Laurin & Klement, Škoda, Praga, Josef Walter, Jawa, Zbrojovka Brno or Tatra. We also described problems, which brought World War I. and World War II. It was time, when civil production were replaced by needs of war industry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka hotova komplet.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karban_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karban_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karban_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce392,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.