Title: Mikuláš II. Alexandrovič Romanov
Other Titles: Tsar Nicholas II. Alexandrovich Romanov
Authors: Plachá, Veronika
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2962
Keywords: Car Mikuláš II.;Alexandra;deník;ruská říše;Duma;carská rodina
Keywords in different language: Tsar Nicholas II;Alexandra;diary;Russian empire;State Duma;tsarist family
Abstract: Bakalářská práce je věnována životu posledního ruského cara Mikuláše II. Alexandroviče Romanova. Hlavním cílem této práce bylo představit osobnost cara Mikuláše II. a popsat důležité události, které ovlivnily jeho život a formovaly jeho osobnost. Pozornost byla věnována i rodině a poté dalším důležitým lidem a událostem, které ovlivnily jeho vládu a rozhodování. Car Mikuláš II. se děsil myšlenky na ústavu a chtěl udržet samovládu, jako jeho otec. Nevěděl, jak velice napjatá situace se vytváří v jeho říši. Proto nepřátelský postoj jeho lidu, politická a sociální krize vedly k postupnému pádu cara Mikuláše II.
Abstract in different language: This thesis is dedicated to the life of the last Russian Tsar Nicholas II Alexandrovich Romanov. The main aim of the study was to represent the personality of the Tsar Nicholas II and to describe significant events, which have affected his life and shaped his personality. The attention was paid to the whole Romanov and then also important people and situations which have influenced his Government and decision-making. Tsar Nicholas II dreaded ideas of constitutionalism and he wanted to keep the autocracy as his father did. He did not known, how the very tense situation is created in his realm. Therefore the hostile position of his people, the political and social crisis led to the gradual fall of the Tsar Nicholas II.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak. pr. car Mikulas II Alexandrovic Romanov.pdfPlný text práce717,24 kBAdobe PDFView/Open
Placha_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Placha_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Placha_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce481,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.