Název: Versailleská mírová konference a Německo
Další názvy: Versailles Peace Conference and Germany
Autoři: Podlesná, Martina
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2963
Klíčová slova: První světová válka;versailleská mírová konference;Německo;Výmarská republika;Versailleská smlouva
Klíčová slova v dalším jazyce: The First World War;Versailles Peace Conference;Germany;Weimar republic;Versailles Treaty
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá Versailleskou mírovou konferencí a jejím významem pro Německo. Hlavním cílem práce je přiblížit jednání představitelů Dohodových mocností na konferenci, shrnout její závěry, na kterých se Spojenci v souvislosti s Německem dohodli a především nastínit její důsledky pro Německo.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on Versailles Peace Conference and its importance for Germany. The main aim of this thesis is to describe the negotiations of the Allied Powers representatives present at the conference, to summarize its conclusions on which the Allies and Germans agreed and, in the first place, to foreshadow the conference consequences for Germany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Versailleska mirova konference a Nemecko.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podlesna_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce992,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podlesna_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podelsna_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce285 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.