Title: Konstrukce univerzálního mechanismu pro otevírání dveří osobního automobilu
Other Titles: Design of universal opening door mechanism for personal car
Authors: Vejvoda, Martin
Advisor: Vlček, Martin
Referee: Roubal, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3007
Keywords: automobil;dveře;mechanismus;tlačná plynová vzpěra
Keywords in different language: car;doors;mechanism;pusher gas strut
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši používaných mechanismů a konstrukční návrh univerzálního mechanismu aplikovaného na konkrétní osobní automobil provedený ve třech variantách. Dále pak vyhodnocení jednotlivých variant a na vybraném typu pevnostní kontrolu vybraných dílů.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains overview of used mechanisms and design of universal mechanism applied on personal car in three variants. Then there is evaluation of these variants and strength control of selected parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Martin Vejvoda.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vejvoda.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vejvoda.pdfPosudek oponenta práce781,11 kBAdobe PDFView/Open
Vejvoda.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.