Název: Konstrukce univerzálního mechanismu pro otevírání dveří osobního automobilu
Další názvy: Design of universal opening door mechanism for personal car
Autoři: Vejvoda, Martin
Vedoucí práce/školitel: Vlček, Martin
Oponent: Roubal, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3007
Klíčová slova: automobil;dveře;mechanismus;tlačná plynová vzpěra
Klíčová slova v dalším jazyce: car;doors;mechanism;pusher gas strut
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje rešerši používaných mechanismů a konstrukční návrh univerzálního mechanismu aplikovaného na konkrétní osobní automobil provedený ve třech variantách. Dále pak vyhodnocení jednotlivých variant a na vybraném typu pevnostní kontrolu vybraných dílů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis contains overview of used mechanisms and design of universal mechanism applied on personal car in three variants. Then there is evaluation of these variants and strength control of selected parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Martin Vejvoda.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Vejvoda.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vejvoda.pdfPosudek oponenta práce781,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vejvoda.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3007

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.